Hakkımızda

demos yayınları, 2006 Mart’ında yayın hayatına başladı…
Yunancada “halk” anlamına gelen “demos”tan aldık adımızı.
demos, yayın çizgisini belirli bir kesim, belirli bir alan; belirli konu ya da konularla sınırlayan bir yayınevi değildir. Toplumu, halkı ilgilendiren; kültürümüzü sahiplenen, ilerleten; kültürel kaynaşmaya hizmet eden, insanlarımızda ufuk genişliği yaratacak yayımlar demos’la bulunsun istiyoruz.
 
Kitap, değerdir…
Kitap, paylaşımdır, emektir, sevgidir.
Kitap, asalaklığa vurulan en büyük tokatlardan birisidir.
Kitap, üretimdir; bireycileşmenin panzehridir.
Kitap, geçmişten geleceğe uzanan yıkılmaz bir köprü; tarihin sarsılmaz tanıklığıdır.
demos, kitaptır…
 
“demos publishing” has begun as an independent publishing company with publishing books in march 2006.
Our name is demos, which means the people in the Greece
demos is not a publishing company that will limit themselves with a certain subject, area or subject. We want publishings that are important to society, that will own our cultura, and make it go further, and that will make people think more clearly, to meet under our company, demos.
 
Books are precious.
Books mean efford, love and the feeling of sharing.
Books are the biggest slap on the face to parasites.
Books are productions, and the biggest antidotes of selfishness.
Books maket the unbreakable bond between the past and the future; they are the best witnesses of history
demos, is books.
Kapat